Moral – vems?

Det jag vill att ni ska förstå är att samhället, alltså det felaktiga och ogudaktiga, saknar varje form av moral eller anständighet och har byggt sina lagar och principer utifrån det, till synes grundläggande och enkla antagandet.

I korta ordalag:

en stat kan aldrig, officiellt sett, eller enligt ”lagen”, agera felaktigt, eftersom en stat alltid är god. Oavsett vilken stat det handlar om! Och statens invånare bör därför införliva och anpassa sig efter ”den goda staten”, bli en del av dess ”goda kollektiv”, etc. Allt för ”samhällsnyttans skull” såklart.

Moral vilar, i ett ogudaktigt samhälle, alltid på den enskilde individen! De, som straffas för eventuella, påstådda och verkliga brott är alltid individer, aldrig statens lojala trotjänare, de ”moraliskt oförvitliga”!

Nu passar det väl in att kort diskutera begreppet ”våldsmonopol”.

Vem har rätt att tillgripa våld, varför och vem skyddar den, som har tillmätts ”våldsmonopol”?

I Sverige är det ju, som bekant det s.k. polisväsendet, inkl. s.k. väktare, som åtnjuter ”våldsmonopol”. Det finns ett brott som kallas ”våld mot tjänsteman”, lite oklart vem det exakt omfattar, men det finns även en relativt stark nödvärnsrätt.

I något ”rättsfall” friades en man, trots att han i nödvärn hade dödadt en annan person och genom detta hade utdelat inte mindre än tretton knivhugg!

Sådana ”rättsfall” ställer saker och ting på sin spets.

Å ena sidan: ”våldsmonopol”. Å andra sidan: nödvärnsrätt. Vilket av de båda står högst i kurs i dagsläget?

I grunden handlar det om till vem en individ väljer att fästa tilltro och vara lojal mot.

Och inte minst, vilka vapen och vänner individen har att tillgå. Och hur långt individen är beredd att gå för att nå sitt och sina vänners ultimata mål.

T.ex. målet om moral, kanske en världsmoral.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den större bilden

Om någon undrar över vad närvaro på en blogg, eller Internet, rent allmänt, innebär för individen och varför dessa verktyg från företagen ifråga, t.ex. WordPress, ens har tillhandahållits gratis från första början, så är svaret att det framförallt handlar om ett accepterande av bloggverktygets/företagets villkor.

Hur många blogganvändare har ens bemödat sig med att läsa de villkoren? ”Cookies” hit och ”cookies” dit. ”GDPR” hit och ”GDPR” dit.

Hur låter detta, för er andra blogganvändare där ute, ni som kanske tror att ni har en oberoende blogg, enkom för er egen skull? Ni, som sällan men ibland, läser den här bloggen?

Tillhör bloggar det förflutna eller framtiden?

Tja, det får sannolikt framtiden utvisa.

Likt ”fel” ”främlingar” ibland utvisas.

Medan ”rätt” ”kompisar” tillåts att stanna på samma plats under decennier.

Eftersom de ”bara” råkade ha ”rätt” kontakter, där och då, som ”råkade” bli senare och här och nu.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fåmansväldet

Om jag skulle få för mig att påstå att: ”Kapitalismen är stendöd!”, hur många skulle då tro mig?

Att den liberala idén om ”den fria marknaden”, med en sund balans mellan utbud och efterfrågan, är cyniskt ersatt och eftersatt av en korporativism, som främst gynnar storföretag.

En korporativism, som innebär att det skapas onaturlig efterfrågan, via lika onaturlig reklam. Där ett mål är miljöovänliga produkter, som ständigt ”behöver” ersättas av andra, eftersom kvaliteten och livslängden är alltför undermålig. I likhet med mjukvara, som ständigt behöver uppdateras eller uppgraderas.

Vad hände med Wolfram-lamporna, de matta eller klara? Visade de sig vara alltför dyra att framställa och alltför billiga att sälja? Eller handlade det om att ett ”bättre” oligopol tog över marknaden, genom sina betydligt dyrare och sämre glödlampor?

Varför tänks plast förbjudas? Och ersättas av något annat. Etc.

När får vi höra Sveriges politiker ta upp det problemet? Betydligt större än ”bara” en utmaning och även ohållbart men kanske rimmande väl med projekt såsom ”Agenda 2030”?.

Om jag skulle få för mig att påstå att Sveriges riksdag består av 349 individer, i en folkgrupp bestående av ca 10 000 000, och att det i sig är en definition av diktatur, eller åtminstone monopol, med reservation för oligopol, hur många skulle då tro mig?

Om jag skulle få för mig att påstå att det i Sverige finns något som kallas ”våldsmonopol” och att det omfattar den s.k. ”polisen”, som i praktiken är tillsatt för att skydda staten, d.v.s. politikerna (läs ovan), snarare än den enskilde individen, hur många skulle då tro mig?

Lägg därtill det faktum att poliser  är allt annat än några ”moralens väktare”, i likhet med andra förordnade eller självutnämnda s.k. ”auktoriteter”, vilka de än månde vara. Det finns alltför många exempel på ”bad cops”, för att jag ska behöva nämna dem. Även det faktum att polisen aldrig eller sällan löser s.k. ”vardagsbrott”, visar med allt tydlighet på myndigheten ifråga ser på ”allmänheten”.

För att inte glömma ”Palmemordet” och hur polisen ”löste” det! Alternativt själv var en del av det. Men ändå ”polisiärt uppklarat”? Märkligt det där, eller hur? Spelet bakom kulisserna. Så att det ser snyggast ut, utåt sett. Men inåt sett då? Hur ser det ut därinne då?

Men jag påstår allt detta! Inga om. Allt är att!

Lyft nu, vänligen, Ditt huvud, stå upprätt, öppna Ditt hjärta och vänd Ditt ansikte mot Gud! Inte därför att någon politiker, som kanske framförallt vill öppna era plånböcker, säger det, utan därför att Du själv vill!

Bara Du själv förmår att välja Din väg. Herren vare med Dig och vare Dig nådig.  Herren vände sitt ansikte till Dig. Amen. Tack Gud för Dina gåvor!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Migrationen – som problem

Migrationen, eller migreringen – kärt barn har, som bekant, många namn – kan vara ett problem.

Här syftar jag främst på migreringen av bloggar men den kan jämföras med migration av människor.

Ett exempel är när en broder eller syster skulle migrera en blogg från en viss kvällstidning, där ett flertal kommenterade inläggen. Efter det var bloggen sig aldrig mer lik! Och så är fallet även idag.

Det är djupt tragiskt och visar på en yttrandefrihet i förfall. Ett sluttande plan. Till vems glädje? De globala monopolföretagens?

Det är dessvärre lätt att dra paralleller till migration av människor.

Till vems glädje eller nytta? Ytterst: på vems uppdrag?

En sak är glasklar: det sista det handlar om är demokrati.

Och det är just därför jag är här!

För din skull!

Publicerat i demokrati, korruption, lag och rätt, makthierarki, maktordning, politik, rättvisa, systemet | Lämna en kommentar

Den fria viljan – i praktiken

Vad menar man när det talas om fri vilja – den fria viljan?

Till att börja med får det lov att antas att endast själfulla varelser har begåvats med tillstymmelse till fri vilja. Vad menar jag med ”själfulla varelser”, eller vad menar jag snarare inte med det? Jag menar t.ex. inte stenar, även om stenar ibland kan få för sig att ropa. Då syftar jag på en specifik biblisk passage:

Lukas 19:40
Svenska (1917)
Men han svarade och sade: »Jag säger eder: Om dessa tiga, skola stenarna ropa.»

.

Oklart om stenarna tänktes begagna sig av fri vilja eller inte. Jag associerar även till följande bibliska passage:

Lukas 3:8
Svenska (1917)
Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen. Och sägen icke vid eder själva: ‘Vi hava ju Abraham till fader’; Ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.

just med tanke på att det inte är upp till Abrahams barns, eller stenars, egen fria vilja att själva definiera sig som just Abrahams barn. Det valet och den fria viljan är någon annans.

Här kommer jag även in på lojalitet, vilket innebär att följa eller vara i samklang någon annans vilja och att respektera vederbörande.

Nåväl, om jag fortsättningsvis håller mig till människor och djur och för ett ögonblick utesluter stenar ur resonemanget, har människor och djur någon fri vilja att födas?

För att besvara den frågan behöver man först känna till svaret på frågan om det fanns eller finns ett liv före jordelivet. Därför lämnar jag tillsvidare svaret därhän och fokuserar på viljan att fatta självständiga beslut senare i livet.

Den tidigare frågan är likväl värd att fundera över, några sekunder, minuter, livstider eller eoner.

Vilken fri vilja har mänskliga individer, som dels, i barngestalt, är tvungna att gå i skolan, dels varje sekund av sina liv utsätts för massiv, partisk påverkan utifrån, i form av varjehanda reklam, ägnad att påverka den fria viljan?

Hur ser ”marknadens fria, osynliga hand” på det faktum att s.k. ”efterfrågan” nuförtiden är högst konstruerad, i syfte att tjäna företag som Google, Facebook, Amazon, m.fl.?

Är det det som är demokrati, eller är det det som är odemokratisk kapitalism?

Vad hände med balansen mellan utbud och efterfrågan?

I miljötänkandets namn! För miljöns skull, så är väl ständiga uppdateringar fel?!

Och inte minst i den påstått fria viljans namn!

Så att vi alla helas och blir en och densamma.

Bortom oro och tid.

Där vilar alltings frid.

Om du förbliver god och blid.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rösta på mig! (därför att…)

I en ”Ghost Town” – spökstad – kan man fundera över vad man ska rösta på, eller hur? Och vad en röst ger tillbaka, i form av demokrati, etc.

Ja, fortsätt att rösta på krigsmånglarna du bara. Därför att…

Bara du vet varför.

 

Publicerat i korruption, lag och rätt, makthierarki, maktordning, politik, rättsröta, rättvisa, systemet, systemkollaps, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

”Idiotin i Sverige” eller idioterna i Sverige?

Den eller de, som driver bloggen ”Toklandet”, och Facebook-sidan ”Idiotin i Sverige”, förnekar sig inte! Det är då ett som är säkert!

Han, hon eller de är fast beslutna att köra sin epidemi ”ända in i kaklet”, som en viss Ulf Kristersson (M) lär ha uttryckt sig.

De sprider ut sin galla över Sverige, i princip dag som natt! Står i ständig givakt, något, som andra har anklagats för att göra, för att sprida sin tro. Med undantag för någon helgdag eller så. Aldrig, aldrig något uns av någonting bra med Sverige!

Och samtidigt misskreditera den, som ”råkar” framhärda i att det finns några bra saker, ja kanske rentav minst lika många bra som dåliga saker. Men det är liksom inte viktigt. Tydligen.

Nej, ALLT, precis ALLT är dåligt, enligt ”Toklandet”.

Personer/Personerna, bakom bloggen, utger sig själva för att vara  mer eller mindre invandrare men från ”rätt” länder och kulturer, medan vissa andra invandrare kommer från ”fel” länder och kulturer, t.ex. ”MENA”-länderna. Och allt detta sammanfattas med ”invandringskritik”?

Och ALLT handlar om våldtäkter och brott i övrigt. Eller om radikalfeminsm, som de flesta inte kunde bry sig mindre om. Och man vurmar för tjejer och kvinnor och deras bästa såklart! Liksom.

Vilket svenskt riksdagsparti , av åtta möjliga, driver då en liknande, radikal och polemiserande, ”kvinnovänlig”, agenda och linje?

Gissa.

För övrigt en tämligen antisemitisk blogg, då den vi ett tillfälle hänvisade till antisemitiska ”Granskning Sverige”, som enda källa, vad gällde huruvida en anställd på SVT ”spakade” ett visst Twitter-konto!

Här kan man tala om hyckleri!

Det är väl fullständigt klart att om man väljer att bygga sin blogg på information från polisens sidor, polisens händelesrapporter, etc, så ser ”verkligheten” ut ungefär så där. Skjutingar, rån och mord om vartannat. Kanske t.o.m. varje dag. Inte särskilt bra för någon. Men det finns väl annat att rapportera om? Nähä, jaså inte? Varför då då?

Hemsidan ”Toklandet”, som är en uppenbart hårdvinklad blogg, i riktning mot bara negativa ”nyheter” om Sverige, förlitar sig uppenbarligen på att människor i allmänhet är dumma i huvudet och inte kan tänka själva, t.ex. att tycka att det är någonting som inte stämmer med 100% negativa ”nyheter” om saker och ting.

Av kommentarerna att döma, så bekräftas tyvärr intrycket.

De flesta av kommentarerna (98-99%?) är 100% okritiska. Inte olikt hur det förhåller sig i en faktaresistent filterbubbla. Just det, som man ibland ger sken av att vilja motarbeta.

Det länkas i tid och otid till s.k. ”alternativa medier”, som vore de någon sorts sanningens källa.

Som en lustig ”bonus” söker ibland vissa av kommentatorerna hänga ut andra, förment  avvikande kommentatorer (”dissidenter” från ”den rätta läran”), trots att de själva, liksom bloggägaren/bloggägarna är anonyma, vilket i mitt tycke bidrar till att förstärka lyteskomiken, alternativt tragikomiken.

Det talas nedsättande om ”Sverigebilden” men vilken Sverigebild©® vill då ”Toklandet©®” själv förmedla? I ”ironins” tjänst. Eller i spåren av ironin.

Eftersom ironin, liksom demokratin, verkar vara döda och likaledes kallnade lik nuförtiden.

Som ämnesraden antydde:

handlar det om idiotin i Sverige eller om idioterna i Sverige?

De, som tror sig ständigt kunna undgå upptäckt (eller våldtäkt eller tvångsintäkt av bostaden), likt fuskarna på Högskoleprovet? Trots att verkligheten hinner ifatt dem.

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer