Ghost at Number One

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ghost Town

Är det inte på tiden att man säger som det är?

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Könsupplösning, etc

Tror de på fullt allvar att jag inte ser deras systematiska vilja och strävan efter lågupplöst och oupplyst könsupplösning, politik-upplösning, allmän förvirring, kaos och samhällsupplösning?

Det spelar ingen roll vad de tror.

Jag vet vad jag har sett och vet och det räcker mer än väl för att kunna utfärda en dom över de ansvarslösa.

Publicerat i elitfeminism, feminism, hbtq-rörelsen, korruption, lag och rätt, politik, rättsröta, Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

”sociala konstruktioner”, ”uppväxt” och ”miljö” kontra ”biologi”, ”arv” och ”gener”

Det här med ”sociala konstruktioner” kontra ”biologi”, m.m.

Måste allt nödvändigtvis vara så svartvitt?

Det finns en uppenbar fara i att bli alltför ”biologistisk”, när man diskuterar skillnader mellan pojkar och flickor, män och kvinnor (och alla andra, som kom i kläm där emellan).

Så ”biologistisk”, som man kanske blev i t.ex. andra avsnittet av norska tv-serien Hjernevask – 2/7 – Foreldreeffekten.

Faran ligger i att man dels närmar sig (/flirtar med?) den tveksamma, och numer utdöda, (?) ”konstformen” ”rasbiologi” (med säte vid ”Statens institut för rasbiologi” i Uppsala), som i sin tur låg ideologiskt nära, och sannolikt inspirerade, nazismen.

Dels kan ”biologistiska” argument användas för att berättiga kategoriska påståenden, som att män skulle vara farligare än kvinnor för sina barn, att kvinnor bör ”vara hemma och stå vid spisen”, att män oftare än kvinnor misshandlar sin partner, etc.

Biologistiska” argument befäster i sin värsta form de ”traditionella könsroller”, som alla i Sverige, med få undantag, tycks vilja upplösa.

Dylika argument är även, per definition, separatistiska och kan som sådana, i sin extrema form, jämföras med t.ex. det tidigare ”apartheidsystemet” i Sydafrika.

De enda, som inte tycks vilja upplösa ”traditionella könsroller”, bland riksdagspartier, är nog KD.

T.ex. har journalisten och debattören Siewert Öholm nyligen skrivit om detta:     ”Hägglund vågar inte föra en kristen politik”.

Är det rentav just DÄRFÖR, som s.k. ”likhetsfeminister” framhåller saker som:              ”kön är bara social konstruktion”, beskyller personer, som inte håller med dem, för att vara ”kvinnohatare” och allierar sig med (andra) s.k. ”antirasister”?

Man vill ”helt enkelt” distansera sig från ”särartsfeministerna”, ”jämställdisterna” och ja, inte minst, från: ”biologisterna” och annat ”patrask” (/slödder).

Å andra sidan är nog även ”likhetsfeminister” av uppfattningen att män nog gör bäst i att hålla sig borta från sina barn, oklart hur teorin går ihop därvidlag.

Många frågor återstår såklart att besvara på detta område, vilket det nu exakt är, men feministerna, oavsett falang, tenderar att, medvetet eller omedvetet, uteslutande fokusera på helt fel saker, t.ex. ”vita, heterosexuella män”, ”vita, kränkta män” (”VKM”), ”våldtäktskultur”, ”gubbvälde”, ”samtyckeslagstiftning”, m.m., för att lösa det övergripande problemet, eller snarare målet: jämställdhet.

En fråga, som återstår att besvara, är varför det tycks låta bättre i var och varannan folkmun, obehagligt nära dig,  med: ”Institutionen för medicinsk genetik, klinisk genetik och annat människovärderande skräp”, än ”Statens institut för rasbiologi”. Är det bara en ren tillfällighet att två liknande, kontroversiella, verksamheter huserar vid samma lärosäte?

Varsågod att maila och fråga: kliniskgenetik@akademiska.se.

Publicerat i elitfeminism, elitfeminister, feminism, feminist, jämställdhet, politik, rättsröta | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Snart EU-val och…?

Jaha, snart är det tydligen EU-val säger de som vet – ”förstå-sig-på(v)-arna”, eller val till Europaparlamentet, som det mer korrekt kallas.

Vem bryr sig vad det kallas, det är väl eg. sak samma, eftersom den sk-t, som kastas på medborgarna i respektive länder, är oförändrad till volym och innehåll?

Hur länge till kan detta skådespel tillåtas fortgå, utan att någon reagerar?

Datumet är satt till ”Bönsöndagen” den 25:e maj, kanske i tron att någons tro om att väljas in i EU-parlamentet ska besannas?

Jag läste nyss följande Lena Mellin-artikel i Aftonbladet:

Vad tjänar en ledamot av EU-parlamentet?

och kan konstatera att ledamöterna i den ”fina” skaran ”bara” tjänar ”6 200 euro, knappt 59 000 kronor.”.

Ja, en sådan lön är förstås svår, kanske t.o.m. omöjlig att leva på, kan man läsa mellan raderna.

Det relevanta, det väsentliga och viktigaste, som artikeln dock inte tar upp, är t.ex. detta:

  • vad, vilken tänkt möda och värv, är det, som dessa ledamöter får lön för?
  • vilket arbete uträttar ledamöterna, till gagn för alla medborgare i respektive land, som de tänks representera?
  • hur kommer det sig att partier, som inte sitter i Sveriges riksdag, tillåts kandidera till EU-parlamentet och där representera Sverige (helt galet och odemokratiskt, enl. mig!)

Fakta har visat att somliga EU-ledamöter (t.ex. några svenska) inte ens är närvarande vid voteringar, o.dyl.

F. ö. inte helt olikt hur det ser ut i Sveriges riksdag och i andra länders parlament.

Är det sådana personer man tänks rösta in i EU-parlamentet, vid det ”viktiga” valet söndagen den 25:e maj?

När media talar/skriver om EU, så får man,  i egenskap av lyssnare/läsare ofta intrycket att EU inte är eller kommer att bli något annat än:

  • en sorts märklig, makt-centraliserande, maktfullkomlig, anonym, kontrollinstans (snarare än det samhällsbygge, baserat på medlemsstaternas och dess innevånares folkvilja, det som kanske var avsikten i begynnelsen?)
  • ett hinder för verklig frihandel, globalisering och ”ny världsordning”, eftersom EU sätter gränser gentemot omvärlden och per se inte välkomnar alla eller fäster vikt vid ”allas lika värde”, såsom Sällskapet B. gör.

Jag är benägen att hålla med på de punkterna, som uppstår till följd av det intryck, som media ger oss. Den logiska följdfrågan blir då varför Sverige inte genast begär utträde ur EU.

Därtill uppstår t.ex. följande frågor:

  • handlar kandiderande till EU-parlamentet, det obskyra och odemokratiska, främst om att göra sin egen, partiets, eller Sveriges (!) röst hörd (i valfri ordning), eller handlar det om att sko sig själv på bekostnad av EU:s medlemsländers skattebetalares bekostnad, i och med den lön, som en EU-ledamot tydligen får, för att uträtta, ja vad?
  • varifrån kommer pengarna, som när dessa professionella politiker, tyckare, journalister, etc, som skor sig på alla andra?
  • var det så här självaste hr. Platon tänkte sig sin utopi (?)/dystopi (?), när han skrev ”Staten”, d.v.s. ett korrupt samhälle, med politruker, etc?

Till syvende och sist handlar detta anspråkslösa inlägg om den stora, alltid lika aktuella, frågan:
VAD ÄR POLITIK?
(och omvänt: VAD ÄR INTE POLITIK? och VAD ÄR POLITIK INTE?)

liksom frågan:
vad är rimligt att förvänta sig av de personer, som medborgare tänks rösta in till kommuner, landsting, riksdag, kyrka och EU?

Publicerat i eu, EU-val, media, politik, rättsröta, rättvisa, teater, Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Hur man märker om något är fördummande och/eller utgör hjärntvätt

Jag råkade lyssna på SR:s program ”Vaken” och fascinerades en aning över det faktum att s.k. ”Public Service” lottar ut:

  • is-skrapor

en is-skrapa, helt meningslös men fullt funktionell

och

till vinnarna av sina tävlingar, medan andra program lottar ut bilar och $ pengar $.

Fördumningen och hjärntvätten består inte så mycket i själva ”priset”, som i det faktum att folk tydligen går på den strategin…igen och igen och?

BUDSKAPET, från ”Public Service”, lyder:

~”ring in till vårt program och betala gärna 9,99 kr/min, så gör du en god gärning”.

BUDSKAPET, från Ghost of Democracy (och jag tror att Society of B. är enhälligt därvidlag), är:

NEJ!

Ring INTE in till dylika program!


SAMMANFATTNING

Hope you get my drift here!

No more brainwashing, ok?

The Society of Bur-q-ua continues to see you brainwashers – out there – through, wherever you are.

You can NEVER hide anything from it.

Eventually you will have to pay and your debt is not insignificant.

On the contrary.

Someone has to come to senses.

Someone has to pay the high price.

Learn to think for yourselves!

Use your mind, just once in awhile!

Publicerat i korruption, media, rättsröta, rättvisa, Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

REPLIK till debattartikeln i Aftonbladet lördag 4/8, s. 6

Följande text är en replik till debattartikeln av ”Emelie Mire Åsell”, ”Åshild Mari Vige”, ”Ask Ulrich Petersen” och ”Roh Petas” på s. 6 i Ab 4/8 2012.
Debattartikeln kan du läsa här: Hbt-organisationer: Ingen förföljelse av muslimer i våra namn.

Confused People – everywhere I look
but why insist on trying to confuse the world?


Efter att ha tagit del av de fyra ”hbtq”-debattörernas inlägg idag (4/8), så kan jag konstatera att de på ett flertal punkter begagnar sig av en sorts, sannolikt ofrivillig, högre skolans självmålsretorik, som ter sig närmast parodisk.

Några exempel:

1.)
”Vi tar starkt avstånd från försök att gruppera människor och slå fast hela dessa gruppers åsikter och egenskaper.”

KOMMENTAR
Jaså?! Är sanningen inte snarare den att ”hbtq”-rörelsen dels genom sitt namn de facto grupperar sina egna medlemmar och dels exkluderar andra människor?

Jag associerar även spontant till fraser som ”medelålders, vita heterosexuella gubbar”, ”heterohat”, ”heteronormativitet”, ”hbtq”-certifiering, etc. Alla fraserna ägnade att gruppera människor och därtill sätta vissa främre än andra.

2.)
”Våra medlemmar har olika bakgrunder, olika religioner och olika identiteter.”

KOMMENTARER
a.) men knappast någon, alt. ytterst få, har identiten heterosexuell (eller homofob), eller?
b.) finns det alltså en hypotetisk chans att någon individ i den heterogena skaran också är antimuslim (antikristen, eller sekulariserad)?

3.)
”Islam, precis som andra religioner, har genom historien använts för att begränsa och osynliggöra hbtq-personer på olika sätt.”

KOMMENTAR
Används inte ”hbtq”-rörelsen å sin sida idag till att begränsa och osynliggöra religioner samt ”heteronormativiteten” och ”kärnfamiljen”s betydelse?

4.)
”Alla sorters kränkningar och osynliggörande av hbtq-personer är oacceptabelt, oavsett varifrån det kommer.”

KOMMENTARER
men kränkningar av religioner, religiösa värderingar och religionsutövare är i sin ordning?
Den ökända ”Ecce Homo”-utställningen i Uppsala domkyrka, välsignad av dåvarande ärkebiskop Caroline Krook, är ett tydligt och klassiskt exempel på kränkning av kristna, allt i ”hbtq”-rörelsens namn.
Vissa karikatyrteckningar av en profet är ett annat exempel.

5.)
”Grundläggande principer som öppenhet, allas lika värde och mänskliga rättigheter för alla är en självklarhet för oss.”

KOMMENTARER
a.)
Liksom tidigare antytt, så innebär det inte ”öppenhet” att nedvärdera ”heteronormativitet” eller ”kärnfamilj”.
Det innebär en exkluderande människosyn, som de flesta heterosexuella nog inte har gentemot ”hbtq”-personer.
b.)
Hur var det nu med de två medlemmar i Nationaldemokratisk Ungdom – NDU -, som nyligen blev utkastade från ett ”Pride”-evenemang kallat: ”Queer People of Color, ej för alla”, p.g.a. sin förmodade hudfärg (vit?)?
Är DET respekt för allas lika värde?
Vidare: varför tog ”Pride” bort sidan om evenemanget? Skämdes man?
(se själva: http://www.stockholmpride.org/2012/Program/Love-No-Borders/Natverkstraff-Queer-People-of-Color-ej-for-alla/)
c.)
”hbtq”-rörelsen verkar tycka att det är helt i sin ordning att två män eller två kvinnor ”skaffar barn” tillsammans, t.ex. genom sädescells-donation från anonyma donatorer i andra länder (men snart även i Ditt land Sverige?). Innebär DET respekt för barnets mänskliga rättigheter, d.v.s. dess rätt till sitt ursprung och dess rätt att bli omvårdat av sina föräldrar?
Sverige undertecknade Barnkonventionen redan 1989.
När ska ”hbtq”-rörelsen inse det och respektera den?

Så mot denna bakgrund: på vilket sätt är ”hbtq”-rörelsen bättre, heligare och mindre belastad än vilken rörelse som helst?

Kanske är människor mer lika varandra än de vill erkänna för sig själva?
I synnerhet människor i grupp.

Titta bara på fotbollshuliganer. Det enda som i princip skiljer dem åt är färgerna…på halsdukarna alltså.
Det är själva gruppmentaliteten, som måste genomskådas.
Varför väljer människor olika grupptillhörigheter?
Vad vinner de på det och vad förlorar de?

Kan man numer t.o.m. välja att ”bli bög”, som en viss t-banereklam gör gällande?
Kanske ”lesbisk av politiska skäl”, som några tjejer gjorde gällande i Svd för några år sedan.
Då slår vi fast att sexuell läggning är en viljeakt, snarare än någonting genetiskt.
Punkt på dårskapen.

/
Ghost of Democracy – Bur-q-ua13 – av Simeons stam (13-24)
provokatör för
Sällskapet Bur-q-ua, för allas lika värde, emot rättsröta
BB – Bröd och Bur-q-ua åt folket
http://www.ghostofdemocracy.tk

Blir repliken godkänd?
Vad tror Du?

Publicerat i elitfeminister, elitfminister, feminism, feminist, hbtq-rörelsen, korruption, politik, rättsröta | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar